freedivision

Mezinárodní vědecká konference - KIT 2011

Společnost FreeDivision s.r.o. se zúčastnila 6. mezinárodní vědecké konference  - KIT 2011, zaměřené na komunikace a informační technologie. 

 

Ve dnech 5. – 7. října 2011 ji pořádala  AFCEA SLOVAK CHAPTER (Slovenská asociace dodavatelů a uživatelův vojenských komunikačních a informačních systémů) ve spolupráci  s katedrou informatiky Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Tantranských Zruboch.  

Konference se pořádá vždy po dvou letech, počínaje  r. 1999. Jejím cílem je představit nejnovější poznatky, vývoj, řešení, v oblasti komunikačních a informačních technologií.

 

V letošním ročníku si předalo své informace, vědomosti a zkušenosti  90 odborníků ze Slovenska, České republiky, Německa, Polska, Rumunska a Belgie.

Představitelé státní správy z resortu obrany, zástupci vysokých škol, top manažeři  soukromých softwarových a technologických společností. Ti všichni měli možnost vyslechnout celkem 42 vědeckých příspěvků.  

 

Odborný program byl rozdělen do dvou tematických oblastí:

 

Komunikační technologie: úzkopásmové a širokopásmové technologie a služby, přístupové a transportní sítě , sítě nové generace (NGN), telekomunikační řídící síť (TMN), mobilní a družicové komunikace, technická normalizace v komunikacích, multimediální komunikace, koncepce rozvoje KIS v OS SR do roku 2020

 

Informační technologie:  informační systémy, počítačové inženýrství, pokročilé architektury počítačových systémů, paralelní  a distribuované výpočty, počítačové sítě grid, pokročilé programovací jazyky a prostředí, modelování a simulace, e-learningové technologie a aplikace.

 

Úvod konference zahájil prof. Ing. Ivan Plandera, DrSc. se svou přednáškou „Vysokovýkonné výpočty ve vědě založené na GPU (General Processing Unit)". 

 

FreeDivision s.r.o.  na konferenci  prezentovala své produkty BIT9 a Varonis.

 

KIT 2011

 

KIT 2011

 

 

  

KIT 2011

Kontaktujte nás

Tel: +420 220 972 426/427
E-mail:
info.at.freedivision.dot.com

Tel: +5551 3085 7756
Tel/Fax:+5551 3085 7745
E-mail:
contato@freedivision.com
www.freedivision.com.br

Newsletter

Registrací získáte informace o novinkách, nových produktech a službách
dellPartner

rssIcon facebookIcon twitterIcon skypeIcon youtubeIcon