freedivision

O společnosti

Společnost FreeDivision působí na českém trhu od roku 1996. V roce 2005 došlo k transformaci na společnost s ručením omezeným zápisem u městského soudu v Praze. V srpnu téhož roku jsme uzavřeli partnerství se společností SafeBoot B.V., výhradním distributorem bezpečnostních a šifrovacích systémů pro český a slovenský trh. V témže roce se rovněž stáváme partnerem společnosti ESET Software a začínáme expandovat v rámci bezpečnostních řešení na českém a slovenském trhu.

 

V únoru roku 2007 plně vstupujeme na slovenský trh, kde zakládáme samostatnou společnost FreeDivision SK s.r.o. a otevíráme zde novou pobočku.
V roce 2008 začínáme spolupracovat se společností BIT9, kde získáváme výhradní distribuci kompletního bezpečnostního portfolia pro Českou a Slovenskou republiku.

 

V roce 2009 zahajujeme spolupráci se společností CRYPTO, předním specialistou na šifrovací řešení. Následně se stáváme výhradním distributorem bezpečnostních řešení Fox-IT a síťových řešení A10 Networks pro Českou a Slovenskou republiku. Díky historicky dlouhodobé spolupráci se společností Dell se stáváme koncem roku Registered Partnerem a nabízíme našim zákazníkům kvalitní a profesionální výpočetní techniku s velice flexibilním servisním a záručním přístupem.

 

Vstup do roku 2010 zahajujeme otevřením společnosti FreeDivision CZ a.s., která našim klientům zajišťuje ještě profesionálnější služby a vyšší kvalitu nabízených řešení. Zároveň expandujeme na brazilský trh, kde otevíráme novou pobočku zabývající se poskytováním profesionálních bezpečnostních řešení. Stáváme se výhradním distributorem bezpečnostního řešení Varonis pro Českou a Slovenskou republiku. V průběhu roku získáváme výhradní zastoupení pro distribuci bezpečnostních klíčů MXI Security v České republice s možností prodeje těchto řešení na Slovensku. V polovině roku 2010 otevíráme novou divizi, která se věnuje komplexnímu řešení datových center se specializací na virtualizaci serverů a desktopů.

 

FreeDivision spolupracuje s odborníky a profesionály z různých oblastí ICT, kteří jsou garancí námi poskytovaných služeb malým, středním, ale i velkým a renomovaným společnostem. V nadcházejícím časovém horizontu plánujeme především udržení vysokého standardu námi poskytovaných služeb a případné rozšíření produktového portfolia tak, abychom splňovali veškeré požadavky pro plnohodnotné partnerství s našimi zákazníky. Naším mottem je v první řadě spokojený zákazník.

 

Produktové portfolio společnosti

Bit9

Řešení společnosti Bit9 přináší nejvyšší zabezpečení stanic a serverů na základě Whitelistingu aplikací. Jasněji řečeno, nikdo na svém počítači nespustí žádný jiný software včetně virů než ten, který administrátor povolí. Společnost Bit9 vytvořila registr nepovoleného softwaru – Bit9 Global Software Registry™ (2011 – dnes obsahuje přes 5 miliard záznamů), který je neustále doplňován a aktualizován. Bezpečnostní řešení Bit9 díky takto vytvořenému registru dokáže zajistit spuštění pouze schválených a povolených aplikací. Toto řešení přináší nejvyšší úroveň zabezpečení, soulad s ostatními aplikacemi a ovladatelnost pro administrátory.

Fox-IT

 

Fox ReplayAnalyst

 

Kompletní řešení pro analýzu internetového odposlechu, které obsahuje mnohé pokročilé vlastnosti analýzy filtrovaných dat a následného reportingu. Fox ReplayAnalyst je hardwarový systém, který bere tok zachycených internetových paketů jako jeho vstup a zpracovává tyto pakety do vizuálního zobrazení toho, co se dělo na obrazovkách odposlouchávaných stran. Fox ReplayAnalyst působí převrat v používání zachycených dat v policejním, zpravodajském a bezpečnostním prostředí.

 

Fox DataDiode

 

Datová dioda je hardwarové zařízení spojující dvě sítě s možností toku dat pouze jedním směrem. Zabraňuje přenosu informací (včetně skrytého přenosu) ze sítě s vysokou úrovní zabezpečení do sítě s nízkou úrovní zabezpečení. V prostředí, které se vyznačuje vysokým stupněm zabezpečení, je často zakázáno vytvářet fyzické spojení mezi různými sítěmi. Stávající forma přenosu dat (pomocí USB disku, CD nebo prostřednictvím člověka) se nikdy neděje v reálném čase, a navíc představuje bezpečnostní rizika. Používá se však pro zamezení úniku dat ze sítě s vysokou úrovní zabezpečení (červená) do sítě s nízkou úrovní zabezpečení (černá – také nazývaná „vzduchová mezera"). Díky datové diodě tak můžete eliminovat poslední bezpečnostní hrozbu plynoucí z přenášení fyzického média s citlivými daty.

Varonis

 

Bezpečnostní řešení Varonis představuje profesionální řešení v oblasti řízení uživatelských oprávnění k přístupu do aplikací a souborů. Nestrukturovaná data v organizacích se prudce rozrůstají a vymykají se kontrole. Ve většině organizací tvoří nestrukturovaná data 80 % obchodních dat a jejich objem se každých 12–18 měsíců zdvojnásobuje. Navíc vzhledem k tomu, že přístup k uživatelským datům vyžaduje změny, většinou se oprávnění k přístupu neruší. Uživatelům se tak v průběhu času hromadí stále více a více přístupových oprávnění. Organizace nejsou schopny zjistit, kdo a k jakým datům přistupuje, ani identifikovat nadbytečná oprávnění a vlastníky dat.

Crypto

 

Zabezpečovací řešení Crypto je soubor profesionálních nástrojů pro šifrování komunikace napříč různými technologiemi. To znamená, že rozpětí pokrývá řešení pro IP aplikace jako Voice over IP pro klasické PSTN aplikace, pro všechny běžné (širokopásmové) síťové technologie a pro rádiové a satelitní komunikace. S řešením CRYPTO můžete plně odhodit obavy z možného odposlechu Vaší komunikace.

A10 Networks

 

A10 Network AX Series je pokročilý manager provozu vytvořený tak, aby vyhovoval vzrůstajícím požadavkům internetových stránek, zprostředkovatelů a společností na dostupnost webových firem. AX Series nabízí inteligentní vrstvenou aplikaci Layer 4-7, která využívá svých schopností díky nejmodernějšímu provedení a rozšiřitelnosti tak, aby splnila kritické obchodní požadavky za konkurenceschopné ceny.

Eset

 

Společnost ESET je předním dodavatelem antivirových a antispywarových řešení. Výhodou tohoto řešení jsou nízké nároky na paměť, procesor i veškerou administrátorskou obsluhu. Technologie ThreatSense® navíc chrání uživatele ve firmě nebo organizaci před neznámými hrozbami, které konkurenční produkty nemusí zaznamenat.

Bezpečnost ještě zvyšují čtyři vzájemně propojené druhy ochrany: Antivirus, Antispyware, Personal firewall a Antispam. Správci velkých sítí také ocení nástroje pro vzdálenou správu, stahování aktualizací z jednoho centrálního místa a flexibilní licencování.

MXI Security

 

MXI USB klíče a jejich systémové řešení umožňují zaměstnancům bezpečně přenášet data při cestách po celém světě. MXI zařízení jsou v současnosti jednoduše nejbezpečnějšími paměťovými USB zařízeními na trhu.
Na základě kombinace silného ověřovacího systému uživatelů, šifrování dat a přenosné digitální identity poskytujeme inovativní řešení nejvyššího stupně ochrany proti odcizení nebo ztrátě důvěrných informací dat a systémů.

AuditPro

 

AuditPro je specializovaný nástroj českého výrobce pro interní auditování sítě z pohledu použitého hardwaru a softwaru. Ve společnostech prakticky jakékoliv velikosti je de facto neřešitelným problémem dlouhodobější evidence nakoupeného hardwaru a softwaru, jeho změny a výměny napříč celou společností. AuditPro Vám zajistí kdykoliv a v jakémkoliv okamžiku kompletní přehled o stavu Vašeho hardwarového a softwarového vybavení, porovnání s reálným stavem zakoupených licencí a stav nevyhovujících hardwarových prostředků koncových stanic. AuditPro mimo jiné disponuje funkcí pro monitoring počítačů, který udržuje detailní přehled o využití každého PC konkrétním uživatelem. Výstupy z AuditPro poskytují přesné podklady pro investice do počítačů, tiskáren, tonerů a dalšího vybavení.

McAfee

 

Šifrování a kontrola zařízení (HDD), složek a souborů, vytváření bezpečnostních politik dokumentů. Jednotná konzole správy a administrace.

 

Reference

 

Pro získání detailnější představy o působnosti naší společnosti uvádíme krátký výčet našich spokojených zákazníků.

 

AEGON
AIG AMSLICO
CCS Česká společnost pro platební karty
Centrum Holdings
ČEZ
ČSOB
ČSOB Leasing
Home Credit International
HSBC Bank
J & T BANKA
KPMG Česká republika
Krajský úřad Vysočina
Metrostav
Ministerstvo obrany SR
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD SR
OKD
Omnipol
Panasonic
PPF group
RWE Transgas
Skanska
ŠKODA HOLDING
Uniqa
UPC
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Všeobecná úverová banka
a mnoho dalších renomovaných společností.

Kontaktujte nás

Tel: +420 220 972 426/427
E-mail:
info.at.freedivision.dot.com

Tel: +5551 3085 7756
Tel/Fax:+5551 3085 7745
E-mail:
contato@freedivision.com
www.freedivision.com.br

Newsletter

Registrací získáte informace o novinkách, nových produktech a službách
dellPartner

rssIcon facebookIcon twitterIcon skypeIcon youtubeIcon