freedivision

Analýza rizik

Kvalitní implementaci předchází důkladná analýza rizik

Zavedení bezpečnostního systému předchází analýza rizik, poté je možné zpracovat plán informační bezpečnosti a úspěšně jej zavést do běžné praxe. Společnost FreeDivision díky své komplexní nabídce služeb v oblasti bezpečnosti klientům zajistí nejen analýzu rizik, ale i všechny následné kroky při zajištění informační bezpečnosti. Včetně případné kompletní revize bezpečnostních prostředků a zavedení nových bezpečnostních opatření „na klíč“.

 • Analýza rizik

Minimalizace rizik bezpečnostních hrozeb

Třífázový projekt


Analýza rizik je rozvržena do tří základních etap. Začíná samotným zpracováním analýzy rizik, zhodnocením aktuálního stavu bezpečnosti. Ve druhé fázi vzniká bezpečnostní politika a bezpečnostní projekt. Bezpečnostní politika na úrovni představuje soubor zásad, opatření a postupů pro zajištění informační bezpečnosti. Jako plán implementace slouží bezpečnostní projekt, podle kterého je možné navržená opatření zavést do běžného chodu firmy.


Ve třetí etapě jde o zavedení zásad a cílů stanovených bezpečnostní politikou do praxe. Naši specialisté poskytují především metodickou podporu, vlastní implementaci zajišťují pracovníci klienta. Kromě metodické podpory zajistíme i technické služby v oblasti bezpečnosti, školení, a případnou aktualizaci bezpečnostní politiky. Analýza rizik je prvním krokem k "informační bezpečnosti".

Komplexní pokrytí firemních činností


Analýza rizik zkoumá slabiny a hrozby ve všech oblastech činnosti klienta, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Naši specialisté přezkoumají soulad s legislativními požadavky (např. dodržování či porušování autorského zákona v souvislosti s legálním softwarem). Analýza rizik se zaměří i na organizační aspekty při řízení informační bezpečnosti a přístupu třetích stran (odběratelé, dodavatelé, spolupracovníci).


Analýza rizik zahrnuje i přezkoumání fyzické bezpečnosti (např. řízení přístupu do místnosti s výpočetní technikou) a personální bezpečnosti. Analyzujeme také fungování správy provozu IT. Analýza rizik zahrnuje i pravidla pro změny v bezpečnostním systému a kontrolní mechanismy, tedy pravidelnou revizi bezpečnostní politiky, interní audity a další podoblasti.

Minimalizace rizik bezpečnostních hrozeb


 • Neoprávněného přístupu
 • Neoprávněné manipulace s daty
 • Vyzrazení citlivých dat
 • Zničení dat
 • Počítačových virů
 • Útoků z internetu

Vyjasnění práv a povinností


 • Při práci s výpočetní technikou
 • Při manipulaci s klasifikovanými daty
 • Kontrola, prevence, legislativní soulad
 • Spolehlivé kontrolní a monitorovací mechanismy
 • Včasné odhalení bezpečnostních incidentů
 • Předcházení bezpečnostním problémům
 • Soulad s legislativními požadavky (např. Autorský zákon, Zákon o ochraně osobních údajů)
Multimédia

Kontaktujte nás

Tel: +420 220 972 426/427
E-mail:
info.at.freedivision.dot.com

Tel: +5551 3085 7756
Tel/Fax:+5551 3085 7745
E-mail:
contato@freedivision.com
www.freedivision.com.br

Newsletter

Registrací získáte informace o novinkách, nových produktech a službách
dellPartner

rssIcon facebookIcon twitterIcon skypeIcon youtubeIcon