freedivision

Havarijní plány

Havarijní plány snižují negativní dopady při selhání

Společnost FreeDivision zajišťuje kompletní bezpečnostní havarijní plány a servis, který zahrnuje nejen identifikaci rizik, navržení a implementaci bezpečnostních systémů, ale i vytváření havarijních plánů. Právě ty pomáhají firmám překonat kritická selhání vnitřních systémů s relativně malou újmou, která se v ideálním případě nijak neprojeví navenek. Nejde přitom jen o havarijní plány pro IT, ale i pro oblast provozů, budov a organizace. Havarijní plány jsme schopni komplexně outsourcovat. Při jejich tvorbě je samozřejmě předpokládána částečná spolupráce ze strany klienta.

  • Havarijní plány

Havarijní plány snižují negativní dopady při selhání

Stanovení priorit

Priorita obnovy systémových zdrojů je vždy přesně stanovena prioritou obchodní a provozní činnosti resp. prioritou příslušného informačního sytému nebo aplikace, která daný systémový zdroj zajišťuje. Priority se přitom stanovují zejména podle smluvních vztahů, odběratelsko-dodavatelských dohod a zákonných norem, finančních přínosů jednotlivých procesů, spokojenosti zákazníků a zachování dobrého jména klienta.

Strategie

Analýza procesů a stanovení jejich priorit vede k vytvoření strategie obnovy klíčových IT systémů. Naši specialisté na havarijní plány vytvoří strategii s ohledem na dobu, během které by měla být havárie systému odstraněna, aniž by došlo k výrazným negativním dopadům na chod firmy. Strategie specifikuje technické prostředky potřebné k obnově systému, zálohování dat, záložní systémy a výměnu vybavení v případě havárie.

Plán obnovy

Výsledkem projektu havarijního plánování je Plán obnovy. Dokument obsahuje operační postupy pro zajištění nouzového provozu. Nedílnou součástí havarijních plánů je strategie obnovy IT systémů. Kromě toho obsahuje podpůrné informace, definici havárií a proces aktivace havarijního plánu, návrh opatření k obnovení činnosti zasažených systémů a postupy pro přesun pracovních aktivit ze záložních systémů na původní. Nejde přitom o fixní neměnný postup – ve spolupráci s našimi specialisty je potřeba jej updatovat tak, jak se mění procesy a systémy klienta.

Havarijní plány - minimalizace dopadů havárie

  • Zajištění co největšího souladu s legislativou i v případě havárie
  • Havarijní plány berou v úvahu odběratelsko-dodavatelské a jiné smlouvy
  • Plány minimalizují finanční ztráty v případě selhání
  • Dobře zvládnuté havarijní postupy snižují dopad havárie na image firmy

Komplexní havarijní plány

  • Plány na obnovu IT, budov, provozů i organizace
  • Komplexní technické plány pro případ havárie
  • Organizační plánování práv a povinností pro případ krize

Osvědčené postupy

  • Vycházíme ze všeobecně uznávané normy BS ISO/IEC 17799:2005, Information Security Management
  • Plány vypracujeme podle standardu BS 17799 a PAS 56:2003, Guide to Business Continuity Management, vydané institutem BSI
Multimédia

Kontaktujte nás

Tel: +420 220 972 426/427
E-mail:
info.at.freedivision.dot.com

Tel: +5551 3085 7756
Tel/Fax:+5551 3085 7745
E-mail:
contato@freedivision.com
www.freedivision.com.br

Newsletter

Registrací získáte informace o novinkách, nových produktech a službách
dellPartner

rssIcon facebookIcon twitterIcon skypeIcon youtubeIcon