freedivision

ISMS

Žádná firma se neobejde bez informací v elektronické podobě. A ve většině společností dochází k intenzivnímu pohybu důležitých dat nejen po vnitřní síti, ale i pomocí internetových nástrojů nebo na přenosných médiích. Ztráta těchto dat nebo dokonce jejich odcizení přitom může mít fatální důsledky. Může dojít nejen k úniku tajných údajů, ale také ke ztrátě důvěryhodnosti u obchodních partnerů. Ad hoc řešení a zavedení samostatných nástrojů přitom nezajistí potřebnou bezpečnost. Ideálním řešením je Information Security Management System (ISMS), soubor nástrojů a opatření zajišťujících bezpečnost informací a jejich toků ve firmě. Specialisté FreeDivision pomohou klientům v každé fázi procesu zavedení a užívání ISMS.

 • ISMS

ISMS odstraňuje problémy

Plán ISMS

Každá bezpečnostní strategie musí být kvalitně naplánována. V první řadě jde o vymezení rozsahu ISMS a definování bezpečnostní politiky. Při plánování strategie provedeme důkladnou analýzu a vyhodnocení rizik spojených s informačním systémem. Každé riziko je možné snížit nebo eliminovat přijetím odpovídajících opatření, která jsou v souladu s cíli bezpečnostní strategie. Připravíme plán ISMS včetně krizových plánů tak, aby byl v souladu se strategií celé společnosti. Díky úplnému portfoliu bezpečnostních produktů jsou všechny dílčí plány a opatření navzájem kompatibilní a tvoří ucelený systém.

Zavedení ISMS


Sebelepší plán nestačí, pokud není důsledně zaveden do praxe. Naši specialisté aplikují připravená a klientem odsouhlasená bezpečnostní pravidla a implementují všechna potřebná opatření. Zároveň ve spolupráci s klientem nastaví postupy pro měření účinnosti a samozřejmě zaškolí interní pracovníky pro zajištění správného běhu zavedených pravidel, řízení ISMS a potřebných zdrojů.

Kontrola a vyhodnocování

Se změnami firemních procesů se mění i nároky na ISMS. Potřebu vhodných úprav a vylepšení odhalí důsledná kontrola a monitoring všech procesů. Na základě informací o funkčnosti ISMS jsme připraveni kdykoliv aktualizovat bezpečnostní plány a příslušná opatření. Sledujeme aktuální trendy v bezpečnostní politice a nejnovější a nejúčinnější postupy zavedeme i ve vaší firmě.

Prevence a akce

Okřídlené heslo o tom, že prevence je lepší než represe, platí i v bezpečnostní politice. Preventivní akce spočívají v neustálém posilování bezpečnostních pravidel a odhalování rizik, následné akce představují nápravná opatření minimalizující nebo eliminující nastalé problémy. Výsledky zásahů je třeba vyhodnotit a poznatky využít k posílení preventivní části bezpečnostního systému. Základem úspěchu je naše pravidelná komunikace s klientem a neustálé vylepšování ISMS.

Výhody

ISMS odstraňuje problémy

 • Efektivní systémové řešení bezpečnostních rizik
 • Externí řešení neklade nároky na odborné kapacity klienta
 • ISMS umožní získání dříve nedosažitelných bezpečnostních certifikátů

ISMS přináší benefity

 • Nepřetržitá informovanost vedení organizace a jeho vliv na bezpečnost informací organizace
 • Zvýšení partnerské důvěryhodnosti a konkurenční schopnosti v rámci EU
 • Efektivní využívání zdrojů a kapacit

ISMS od profesionálů

 • Řešení problematiky bezpečnosti informací v souladu s odpovídajícími normami a požadavky organizace
 • Základem je mezinárodní norma BS ISO/IEC 27001:2005
 • Úplné portfolio bezpečnostních služeb
 • Vzájemné propojení všech částí bezpečnostní strategie
Multimédia

Kontaktujte nás

Tel: +420 220 972 426/427
E-mail:
info.at.freedivision.dot.com

Tel: +5551 3085 7756
Tel/Fax:+5551 3085 7745
E-mail:
contato@freedivision.com
www.freedivision.com.br

Newsletter

Registrací získáte informace o novinkách, nových produktech a službách
dellPartner

rssIcon facebookIcon twitterIcon skypeIcon youtubeIcon