freedivision

Outsourcing

Outsourcing na míru

Nabízíme celou škálu možností, jak outsourcing IT nastavit. Vše záleží na vašich konkrétních potřebách. Můžeme pro vás zajišťovat jen některé služby – včetně úplného zajištění bezpečnosti vašeho informačního systému, nebo na nás můžete ponechat kompletní starost o vaší firemní síť a další oblasti IT. Outsourcingem se navíc zbavíte veškerých starostí se zastupitelností jednotlivých osob: nemusíte již řešit, co dělat, když váš administrátor není k dispozici například kvůli nemoci, nemusíte držet personální nadstav jen pro případ nouze.
  • Outsourcing

Outsourcing - a starosti přenechte jiným

Soustřeďte se na svůj byznys

Outsourcování správy IT umožní vaší firmě soustředit veškeré síly a zdroje na obor vašeho podnikání, tedy na obor, ve kterém chcete být nejlepší. Starosti o IT přenecháte našim specialistům, kteří neustále sledují aktuální trendy v informačních technologiích a vždy dokáží do vašeho firemního systému přinést nejnovější poznatky. Náklady na personální rozvoj IT specialistů či na výběr a testování nových technologií tak přenášíte na nás a ušetřené prostředky můžete použít efektivně v jiných oblastech.

Flexibilní administrátoři

Naši administrátoři jsou nejen špičkově vyškolení, ale také flexibilní.Je jen na vás, jaký režim spolupráce zvolíte. Naši specialisté pro vás mohou pracovat externě a docházet do firmy v pravidelných intervalech v případě potřeby, nebo mohou přímo sedět v kanceláři ve vaší společnosti. Samozřejmostí je kvalitní jazyková vybavenost. Naši specialisté jsou s vámi připraveni komunikovat v češtině, angličtině, němčině, italštině a španělštině.

Normy a metodologie procesu řízení

Zavedení managementu IT vychází z doporučených postupů ITIL.Zákazník využívá jasně specifikované podpůrné nástroje, použití hardware, software nebo tvorbu dokumentů. Součástí kvalitní služby jsou parametrizované smlouvy SLA – Service Level Agreement. Ty určují, v jaké kvalitě služby budou dodány. Součástí služby je například on-line report incidentů s navazující eskalační procedurou a zajištění tak dodávané kvality s obsahem smluvního vztahu. Jednotlivé kroky jsou definovány reakční dobou na odezvu nebo na obnovu.

Multimédia

Kontaktujte nás

Tel: +420 220 972 426/427
E-mail:
info.at.freedivision.dot.com

Tel: +5551 3085 7756
Tel/Fax:+5551 3085 7745
E-mail:
contato@freedivision.com
www.freedivision.com.br

Newsletter

Registrací získáte informace o novinkách, nových produktech a službách




dellPartner

rssIcon facebookIcon twitterIcon skypeIcon youtubeIcon