freedivision

Penetrační testy

Simulovaný útok

Naši specialisté na penetrační testování prověří nejen bezpečnostní řešení implementované naší společností, ale i ochranné prvky. Penetrační test spočívá v útoku, samozřejmě v souladu s pokyny klienta. Cílem testu je zjištění, jak je firemní prostředí chráněno proti krádeži dat, jak je zajištěna integrita firemního informačního systému a zda správně pracují systémy zajišťující dostupnost či odepření služeb. Penetrační testy jsou vedeny nedestruktivním způsobem.

 • code_trojan

Jediná spolehlivá metoda ověření bezpečnosti

Interní penetrační testy

Jednou z možností otestování bezpečnosti je simulovaný útok z vnitřního prostředí. Naši specialisté na penetrační testy tak na sebe berou roli narušitele, který se s nekalými úmysly připojuje do informačního systému přímo z prostředí firmy. Interní penetrační test lze provést dvěma způsoby. První představuje situaci se znalostí prostředí (simuluje například situaci, kdy se zaměstnanec snaží získat data, ke kterým běžně nemá přístup). Druhou variantou je útok bez znalosti prostředí, tedy simulace typové situace, kdy se o útok pokusí cizí osoba, která ovšem má přístup k vnitřní síti nebo použije vzdálený přístup.

Externí penetrační testy

Externí penetrační testy jsou zaměřeny na prověření stupně zabezpečení prvků a služeb dostupných z vnějšího prostředí, z internetu. Testy jsou zaměřené hlavně na oblast bezpečného připojení k internetu a ověřují správnou konfiguraci nabízených služeb. Cílem externích testů je důkladná prověrka bezpečnostního nastavení a ověření zranitelnosti nástrojů staršími i novějšími druhy elektronických útoků.

Penetrační testy webových aplikací a serverů

Bezpečnost dat je třeba neustále hlídat a to zvláště na internetu, proto nabízíme také testování ochrany Vašich internetových stránek a ostatních online informačních systémů.

Vyhodnocení a návrh opatření

Všechny provedené penetrační testy je samozřejmě nutné řádně vyhodnotit. Naši specialisté vypracují detailní dokumenty o výsledcích testů. Zároveň navrhnou vhodné úpravy, které odstraní nedostatky odhalené penetračními testy. Díky znalosti kompletního portfolia bezpečnostních produktů navrhujeme ucelená řešení, která zapadnou do celkové firemní strategie klienta. Jsme navíc připraveni pro klienta připravit návrh celé bezpečnostní strategie, postarat se o její implementaci a aplikovat penetrační testy.

Výhody:

Jediná spolehlivá metoda ověření bezpečnosti

 • bezpečná simulace útoku
 • analýza výsledků a zjištěných nedostatků
 • návrh vylepšení bezpečnostní infrastruktury
 • možnost vypracování nové bezpečnostní strategie a její implementace

Ověření všech složek informačního systému

 • ověření důvěrnosti
 • ověření integrity
 • ověření dostupnosti

Ucelené a spolehlivé testy

 • interní testy
 • externí testy
 • test bezpečnosti síťového protokolu
 • test bezpečnosti vzdáleného přístupu

Kvalita řízení jakosti služby

 • norma BS ISO/IEC 17799:2005
Multimédia

Kontaktujte nás

Tel: +420 220 972 426/427
E-mail:
info.at.freedivision.dot.com

Tel: +5551 3085 7756
Tel/Fax:+5551 3085 7745
E-mail:
contato@freedivision.com
www.freedivision.com.br

Newsletter

Registrací získáte informace o novinkách, nových produktech a službách
dellPartner

rssIcon facebookIcon twitterIcon skypeIcon youtubeIcon